Loga athruithe

v1.0.0 / 2020-07-05

Eisítear API Logainm go poiblí agus go hoifigiúil agus an t-uasdátú seo i bhfeidhm.

Athraithe

Athruithe bristeacha:

 • Déantar uimhriú leathanach a chur i bhfeidhm ar gach iarratas ar chríochphointe API a dtugtar liosta torthaí mar fhreagra air. Mura sonraítear paraiméadar leathanaigh ar bith tabharfar an chéad leathanach torthaí mar fhreagra agus uaslíon 1,000 toradh in aghaidh an leathanaigh. Cinntíonn an t-uimhriú leathanach go mbaineann feidhmíocht chobhsaí iontaofa leis an API, is cuma cad é an líon iomlán torthaí a aimsítear.
 • Cuirtear meiteashonraí i dtaobh líon iomlán na dtorthaí agus i dtaobh uimhriú leathanach ar fáil i gcás gach críochphointe API a thugann liosta oibiachtaí mar fhreagra. I gcas liostaí tagartha, mar a thugtar ó chríochphointí ar nós /api/v1.0/administrative-units, /api/v1.0/features, /api/v1.0/glossary agus /api/v1.0/counties, ciallaíonn sé seo go mbíonn na torthaí neadaithe in airí dar teideal results.
 • Rinneadh an t-airí places a bhain leis an oibiacht placeList a athainmniú mar results. Fágann sé seo go bhfuil struchtúr na n-oibiachtaí ar liostaí iad de réir a chéile anois.

Athruithe eile:

 • Leasaíodh an doiciméadacht leis na forbairtí thuasluaite a chur in iúl.

Bainte

 • Cuireadh deireadh le API v0.5.

Dímholta

 • Tá API v0.9, ar leagan réamheisiúna atá ann, dímholta anois agus cuirfear deireadh leis ar an 1 Meán Fómhair 2020.

v0.9.3 / 2020-02-08

Forbairtí breise

Athraithe

 • Leasaíodh an bhuntreoir leis na forbairtí i dtaca le CORS a chur in iúl.

v0.9.2 / 2020-01-20

Athraithe

 • Tá feabhas ar chruinneas na n-iarratas geografach, go háirithe sa mhéid a bhaineann le comhordnáidí sráidainmneacha.
 • Déantar ceartionchódú ar theagráin URI i gcás oibiachtaí Image agus Audio anois.

v0.9.1 / 2019-11-18

Forbairtí breise

 • Cuireadh na paraiméadair iarratais Page agus PerPage ar fáil chun uimhriú leathanach a éascú i gcás tacar torthaí a bhaineann le háiteanna.
 • Cuireadh na hairíonna TotalPages, CurrentPage agus CountPerPage leis an oibiacht placeList agus iad le léiriú agus uimhriú leathanach i bhfeidhm ar an tacar torthaí.
 • Breis teachtaireachtaí earráide cairdiúla a bhaineann leis an uimhriú (e.g. i gcás earráidí nuair atá innéacs as raon).

Athraithe

 • Leasaíodh an doiciméadacht leis na forbairtí thuasluaite a chur in iúl.
 • Tugtar teachtaireachtaí earráide cairdiúla, anuas ar an gcód stádais HTTP cuí, mar chuid den fhreagra a sheoltar i gcás earráidí 400 agus 404.
Gaois

Our apologies

This website is not compatible with the Microsoft Internet Explorer web browser. Please use Chrome, Edge, Firefox, Opera, or another modern browser to access the website content.

Contact us at gaois@dcu.ie if you have any questions.